dr Mirsad Maljanović, specijalista ortopedije i traumatologije

Rođen 1978. godine u Subotici.  Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao 1997. godine. Dobija nagradu kao najbolji student prve godine, a posle toga još jednu Izuzetnu nagradu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,  kao i nagradu fondacije Slađana Đorđević.

Dve godine je radio na Urgentnom odeljenju Opšte bolnice u Subotici (od 2006. do 2008. godine), nakon čega je kao klinički lekar primljen na Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u istoj bolnici. Specijalizaciju iz ortopedije završava na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu položivši specijalistički ispit sa najvišom ocenom.

Od 2017. godine je načelnik Odeljenja za ortopediju Opšte bolnice u Subotici, a od decembra 2018. obavlja funkciju pomoćnika direktora Opšte bolnice za hirurški sektor.

Redovan je član Odbora za sekundranu i tercijernu zdravstvenu zaštitu Lekarske komore Srbije, kao i član Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Vojvodine.

Član Srpskog lekarskog društva i višegodišnji član ESSKA Evropske asocijacije za sportsku i artroskopsku ortopediju.

Usavršavao se na mnogobrojnim inostranim i domaćim kongresima, kao i u više workshopova od kojih se ističu edukacije u artoskopskoj hirurgiji kolena (Munich, Germany), aloartroplastici zgloba kolena i kuka (Hamburg, Germany i San Danielle, Italy), hirurgiji ramena (Viborg, Denmark kao gost dr Srđana Živanovića subspecijaliste za hirurgiju ramena i lakata).

Pojavljije se kao autor i koautor više naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u stručnoj medicinskoj literaturi ili prezentovani na ortopedskim kongresima.

Posebno iskusvo ima u artroskopskoj hirurgiji kolena, sportskoj ortopediji i aloartroplastici zglobova kuka i kolena.

Koncept ordinacije OrthoMonno kreira 2020. godine sa željom da unapredi dijagnostiku i lečenje stanja iz domena ortopedije po ugledu na klinički pristup koji se neguje u najrazvijenijim zdravstvenim sistemima.

 


 

dr Stevo Jovišević, specijalista ortopedije i traumatologije

Radi kao ortopedski hirurg od 1991. godine kada je završio specijalizaciju iz oblasti ortopedije sa traumatologijom na Institutu na Banjici pri Univerzitetu u Beogradu.
 
Poseduje veliko iskustvo u operativnom lečenju degenerativnih oboljenja zglobova kuka i kolena, kao i u hirurškom lečenju stanja iz oblasti ortopedske traumatologije.
 
Poseban deo svoje lekarske karijere posvećuje problematici prevencije i lečenja deformiteta kod dece. Jedan je od začetnika metode ultrazvučnog praćenja razvoja kukova kod novorođenčadi i beba u našem regionu. Pojavljuje se kao koautor više udžbenika sa tematikom ranog prepoznavanja razvojnog poremećaja kuka kod dece, a stečeno iskustvo i znanje uspešno koristi u svojoj višedecenijskoj ortopedskoj praksi.
 

 

dr Miodrag Nikodijević, specijalista ortopedije i traumatologije

Rođen u Subotici 1977. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završava 2003. godine i počinje da radi kao lekar opšte medicine u Opštoj Bolnici Subotica , na početku na Odeljenju za zbrinjavanje urgentnih stanja a  od 2006. do 2008. godine kao klinički lekar na Odeljenju za ortopediju i traumatologiju Opšte Bolnice Subotica.
 
Specijalizaciju iz oblasti ortopedije i traumatologije obavlja na Institutu na Banjici i Kliničkom centru Univerziteta u Beogradu. Od 2013. radi kao lekar specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije u Opštoj bolnici u Subotici gde je i danas zaposlen.
 
Posebno iskustvo poseduje u operativnom lečenju degenerativnih promena zgloba kuka i kolena aloartroplastičkim procedurama, operativnom i neoperativnom zbrinjavanju  povreda koštanozglobnog sistema, hirurgiji šake, operativnom lečenju metodom po Ilizarovu. Usavršava se učestvujući na velikom broju inostranih i domaćih kongresa iz oblasti ortopedije, kao i radionica koje se odnose na operativno lečenje degenerativnih oboljenja i povreda sistema organa za kretanje (Hamburg Germany, Stolzalpe Austria, i dr.). Tečno govori srpski, mađarski, engleski i nemački jezik.
 

 

dr Miroslav Knežević, specijalista ortopedije i traumatologije

 

Rođen 1969. godine u Nevesinju. Medicinski fakultet završio u Novom Sadu 1996.godine, a nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, počinje da radi u Dispanzeru za decu i omladinu u Subotici, kao lekar opšte prakse. Specijalizaciju iz ortopedije dobija 1999., završava je 2004.godine, na IOHB Banjica - Beograd. Iste godine počinje da radi kao lekar specijalista na Odeljenju ortopedije i traumatologije Opšte bolnice u Subotici. Usavršavao se na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima od kojih su najznačajniji EFORT kongresi: 2005. godine Lisabon, 2007. Firenca, 2008. Nica, 2009. Beč, 2010. Madrid, 2011. Kopenhagen, 2012. Berlin i 2013. Istambul;  SICOT kongres 2016.godine u Rimu kao i SEEFORT kongresi u Dubrovniku. 2017. i 2019. godine. U više navrata vršio je funkciju zamenika načelnika Odeljenja ortopedije i traumatologije u Subotici, a od 2012, godine član je Stručnog Saveta Opšte bolnice u Subotici. Poseduje veliko iskustvo u operativnom lečenju degenerativnih obolenja kuka i kolena (Aloartroplastika), saniranju povreda koštano-zglobnog sistema, ultrazvučnom praćenju razvojnih poremećaja kuka kod dece, kao i lečenju deformiteta kičmenog stuba.
 
 
 
 


Lokacija