Ordinacija Orthomonno je specijalistička ordinacija iz oblasti ortopedije i traumatologije koja se bavi isključivo dijagnostikom i lečenjem oboljenja sistema organa za kretanje.

Naš cilj je precizna dijagnostika i efikasan tretman pacijenata uz bezrezervni , ljubazan i topao pristup koji posebno negujemo. Svojom stučnošću i kompetencijom pružamo zdravstvene usluge iz svoje specijalnosti pacijentima svih uzrasta. Konstantnim usavršavanjem i primenom modernih tehnologija fokusirani smo na očuvanje Vašeg zdravlja i aktivnog života u pokretu.

Koleno


U ordinaciji OrthoMonno uspešno dijagnostikujemo i lečimo:

 • Degenerativna oboljenja zgloba kolena (gonartroza ili osteoartritis) u kojima dolazi do oštećenja na nivou zglobne hrskavice
 • Povrede kolena (sve vrste sportskih povreda ligamenata kolena i meniskusa)
 • Sindrome preopterećenja kao što su tendinitis ligamenta čašice (skakačko koleno), tendinitis tetive kvadricepsa
 • Burzitise (npr. pretalelarni burzitis, pes anserinus burzitis, burzitis semimembranozusa ili tzv. Baker-ova cista)

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen. Prema indikacijama se mogu aplikovati razne vrste imobilizacije i funkcionalne ortoze.

Rame i lakat


U ordinaciji OrthoMonno uspešno dijagnostikujemo i lečimo:

 • Degenerativna oboljenja zgloba ramena i lakta u kojima dolazi do oštećenja zglobne hrskavice
 • Sve vrste povreda regije ramena i lakta (povrede tetiva rotatorne manžetne, tetive bicepsa, iščašenja ramenog zgloba i zgloba lakta)
 • Sindrome preopterećenja (tendinitise tetiva rotatorne manžetne, iritaciju tetive bicepsa, iritaciju subakromijalne burze ramena, iritaciju burze lakta)
 • Sindrom “smrznutog ramena” (frozen shoulder syndrom)
 • Kalcifikate tetiva rotatorne manžetne
 • Sindrom “teniskog” i “golferskog” lakta (lateralni i medijlani epikondilitis humerusa)

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen.

Šaka


U ordinaciji OrthoMonno uspešno dijagnostikujemo i lečimo:

 • Degenerativna oboljenja ručnog zgloba i malih zglobova šake
 • Povrede regije ručnog zgloba i šake
 • Oboljenja tetiva (tendinitise i tenosinovitise npr. “prst okidač”)
 • Dupuytren-ovu kontrakturu dlana
 • Sindrom karpalnog tunela (kompresija n.medianus-a)
 • Izrasline u predelu šake (npr. .ganglion, lipom, fibrom, mukozna cista)
 • Oboljenja noktiju (deformiteti nokatne ploče, urastao nokat, infekcije oko nokta)

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen.

Stopalo i skočni zglob


U ordinaciji OrthoMonno uspešno dijagnostikujemo i lečimo:

 • Degenerativna oboljenja skočnog zgloba i zglobova stopala u kojima dolazi do oštećenja zglobne hrskavice
 • Sve vrsta povreda skočnog zgloba i stopala (uganuća, iščašenja, povrede tetiva)
 • Sindrome preopterećenja (tendinitis Ahil-ove tetive, tendinitis peronealnih, tibialis anterior i posterior tetiva)
 • Plantarni fasciitis - “petni trn”
 • Deformitete prstiju stopala (Iskrivljen palac ili hallux valgus, čekićast i kandžast prst)
 • Insuficijenciju tabanskih svodova (ravno stopalo)
 • Sve vrste oboljenja noktiju stopala (urastao nokat ili unguis incarnatus, gljivično izmenjen nokat ili onyhomycosis, deformisan nokat)

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen.

Kuk


U ordinaciji OrthoMonno uspešno dijagnostikujemo i lečimo:

 • Degenerativna oboljenja zgloba kuka u kojima dolazi do oštećenja zglobne hrskavice (koksartroza ili osteoartritis kuka)
 • Povrede regije kuka
 • Sindrom “škljocajućeg kuka” (snapping hip syndrom)
 • Burzitis regije kuka (burzitis velikog trohantera)
 • Povrede tetiva u regiji kuka (npr. povreda tetive m. rectus femoris)

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen.

Kičma


U ordinaciji OrthoMonno uspešno dijagnostikujemo i lečimo:

 • Degenerativna oboljenja kičmenog stuba (spondiloza ili “okoštavanje”)
 • Deformitete kičmenog stuba (skolioza, kifoza)
 • Patološka stanja interveretbralnih diskusa
 • Bolove u regiji kičmenog stuba (cervikalni i lumbalni sindrom, lumboishialgija)

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen.

Dečija ortopedija


U našoj ordinaciji se može pratiti rast i razvoj deteta od rođenja pa sve do potpunog sazrevanja uz sve predviđene kontrole i sistematske preglede.

 • Ultrazvučno praćenje razvoja kukova kod beba.
 • Dijagnostika i rani tretman deformiteta stopala, kolena i kukova
 • Dijagnostika i rani tretman deformiteta kičmenog stuba
 • Dijagnostika i tretman oboljenja “hrskavica rasta” tj osteohondroza
 • Povrede koštanozglobnog sistema kod dece
 • Sindromi preopterećenja kod dece koja se bave sportom

Sportska ortopedija


U našoj ordinaciji se posebna pažnja poklanja profesionalnim i rekreativnim sportistima. Iskustva koja imamo u radu sa košarkaškim i fudbalskim klubovima kao i u pojedinim reprezentativnim selekcijama primenjujemo svakodnevno u svojoj praksi.

Sportske povrede i stanja rano dijagnostikujemo i odmah pristupamo lečenju uz kasniju rehabilitaciju i savetovanje o daljem režimu treninga sve do potpunog oporavka i povratka sportskim aktivnostima.

Kod nas se možete javiti ukoliko imate:

 • Istegnuća ili rupture mišića
 • Povrede na nivou stopala, skočnog zgloba, kolena kuka, kičme, ramena, lakta, ručnog zgooba i šake
 • Sindrome preopterećenja praćene upalama tetiva, burzi, fascija
 • Bolove u zglobovima i mišićima

U terapijske svrhe koristimo sve vrste injekcione terapije uz ultrazvučnu navigaciju (blokade - aplikacija lokalnog anestetika i kortikosteroida, biološki tretman plazmom obogaćenom trombocitima, aplikaciju hijaluronskih preparata intaartikularno ili peritendinozno) kao i širok dijapazon malih hirurških zahvata koji se mogu izvesti u lokalnoj anesteziji. Kod nas možete dobiti odgovarajuću kineziterapiju i rehabilitacioni tretman koji je individualno prilagođen.


Lokacija